Painter, graphic designer, photographer – a graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, Faculty of Graphic Arts in Katowice. The creator author’s art exhibitions in Poland and abroad, a participant in group exhibitions such as in competitions 38 Bielsko Autumn, IV Biennial of Painting and Tapestry in Trójmiasto, Biennial of Small Forms Painting in Toruń and Biennial of Young Art  in Belchatów with the prize-winning works, the author of photo exhibitions accompanying musical events in Poland and abroad. For many years, he cooperates with Radio Katowice designing music publishers including the award-winning nominations and awards of Fredericks  and the titles of Gold and Platinum Records, he also designs for music publishing agencies.

In polish:

Janusz Różański, photographer

Malarz, grafik, fotograf – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Twórca autorskich wystaw malarstwa w Polsce i za granicą, uczestnik wystaw zbiorowych m.in. w konkursach 38 Bielska Jesień, IV Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej w Trójmieście, Biennale Małych Form Malarskich w Toruniu czy Biennale Młodej Sztuki w Bełchatowie z nagrodzonymi pracami, autor wystaw fotograficznych towarzyszących eventom muzycznym w Polsce i za granicą. Od wielu lat współpracuje z Radiem Katowice projektując wydawnictwa muzyczne w tym wielokrotnie nagradzane nominacjami i nagrodami Fryderyków oraz tytułami Złotych i Platynowych Płyt, projektuje także dla muzycznych agencji wydawniczych.

Galleries: