Maciej KanikGraduate of the Technical University of Opole Maciej is professionally engaged in Sales Management. “Nowiny.pl” photojournalist and associate, chairman of Photographic Association “Niezalezni”, participant of numerous photo exhibitions. Titled several times, among others in Photography Competition “Concert”, organized by Community Centre in Rybnik-Boguszowice. Photography and passion for music communicate his energy and hunger for life.

contact: maciej.kanikk@gmail.com

Portfolio: am-kanik.pl

In Polish:

Absolwent Politechniki Opolskiej, zawodowo zajmujący się Zarządzaniem Sprzedażą . Fotoreporter, współpracownik portalu nowiny.pl, Prezes Stowarzyszenia Fotograficznego “Niezależni”, uczestnik wielu wystaw fotograficznych. Kilkakrotnie wyróżniany, między innymi w Konkursie Fotografii Koncertowej „Koncert” organizowanym przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach. Fotografia i pasja do muzyki najtrafniej przekazuje jego energię i głód życia.

kontakt: maciej.kanikk@gmail.com

Portfolio: am-kanik.pl

Galleries: